Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Prodávající:
Anna Backová - Šuplíček
sídlo: Bruzovská 251, Frýdek 738  01
IČO: 03572901

Kupující:
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami , případně příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující – fyzická osoba, právnická osoba, uživatel předá před uskutečněním zakázky fakturační údaje prodávajícímu .

 

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou a jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky přes nákupní košík potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem.
V případě neobdržení  potvrzovacího e-mailu  nás neprodleně kontaktujte.
Vaše objednávka se stává závaznou teprve po Vašem odsouhlasení případných nákladů na přepravu. Tyto Vám budou sděleny v návaznosti na provedenou objednávku zboží.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat v případě,že nebylo dosud expedováno. V takovém případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. ( zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", nebo v případě, že došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.)

Ze strany prodávajícího-prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15-ti pracovních dní.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nevztahuje se při nákupu na IČO).

V takovém případě nás nejprve písemně kontaktujte a uveďte číslo objednávky.

Zboží pošlete zpět na dohodnutou adresu a to za následujících podmínek:

 

- nesmí být použité
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s originálem dokladu o koupi

Za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám neručíme. Neposílejte zboží na dobírku bez avizování, jinak nebude vyzvednuto.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb:

-převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura, zůčovaná konečným dokladem fakturou včetně odečtení zaplacené zálohové faktury, která předcházela doručení zboží zákazníkovi. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce, nebo si zboží zákazník může vyzvednout osobně po předchozí telefonické dohodě.
-platba v hotovosti - při dohodnutém osobním odběru.
-platba dobírkou - Česká pošta.

Dodací podmínky a doprava

Zboží je realizováno k zákazníkům:

Zakázky jsou expedovány dle možností výrobců a skladů, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po závazném potvrzení objednávky prodávajícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná .

Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH.
Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

 

Reklamace a záruka

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. V případech, kdy některý výrobce prodlouží u svých výrobků záruční dobu, platí záruka stanovená příslušným výrobcem.

Záruka zaniká v následujících případech
-Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
-Nevhodným používáním zboží.
-Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
-Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
-Zboží bylo poškozeno živly.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.
Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

Bezpečnost

Všechny produkty na našem e-shopu jsou v ČR zcela legální a v případě nesprávného použití neneseme žádnou zodpovědnost.

Děkujeme Vám za přečtení a akceptování těchto obchodních podmínek.

 

Obchodní tým Šuplíček Wink